Лингвотека метод помаже вам да учите

Наш Лингвотека метод омогућава вам да најлакше остварите своје циљеве учења. Традиционални приступ учењу страних језика не помаже сваком ученику да савлада језички ниво који учи зато што је пажња усмерена на усвајање уџбеничких садржаја и то пре свега на изучавање чисте граматике, а тек онда се ради на усвајању језичких вештина (читање, разумевање, писање, слушање и говорење). На нашим часовима применом Лингвотека методе, језик ћете усвајати обрнутим редоследом – тако што највише пажње посветићемо вештини слушања, разумевања и говорења, а затим кроз унапређивање ваших ораторских вештина, паралелно радићемо на усвајању и вештине читања и писања, што значи да ћете од самог почетка учити да говорите страним језиком на одговарајућем језичком нивоу, а онда и да га примењујете у писменом изражавању – и то све у складу са вашим потребама.

 Прочитајте више:    

Комуникација на првом месту   Лингвотека метод вам омогућава да усвајате коминикативну компетенцију још од самог почетка учења језика и то онако као што говоре изворни говорници, а то постижемо тако што за време часова користимо искључиво српски језик. Нове речи учићете кроз разумевање контекста, а то можете да постигнете само уколико што је више могуће слушате језик који учите. За време часа, предавачи ће редовно исправљати грешке које будете правили док говорите како бисте што пре савладали правилну реченичну структуру и како бисте што пре почели да уживате у комуникацији на новом језику.
Час у три корака
На крају дана нашим часовима у три корака поносићете се својим успехом и новим наученим садржајима. А час изгледа овако:
а) УВОД: предавач представља тему часа и потребни вокабулар и даје додатна објашњења о теми часа;
б) ВЕЖБА И САМО ВЕЖБА: усвајање нових садржаја и речи постићи ћете искључиво вежбањем, које је обавезни део нашег часа. Уколико је потребно, предавач ће вам објаснити и додатна граматичка правила како бисте решили дате задатке; Такође, увек бринемо о томе да савладате прво један садржај пре него што пређемо на следећи, а то постижемо практичном применом језика у свакодневној комуникацији. Немојте да бринете – ништа неће остати необјашњено;
в) ВИ СТЕ НА РЕДУ: практична и креативна примена нових језичких јединица кроз свакодневне дијалкошке праксе, писани текст или друге сличне свакодневне комуникативне праксе омогући ће вам да утврдите научено градиво и наставите да проширујете своје језичко знање. Стога, завршни део часа је увек посвећен вештинама разумевања и говорења, како бисте увек имали прилику и искуство да своје мисли преточите у језик који учите.
Наставни материјали
Лингвотека метод базира се на томе да није најважније научити све што пише у уџбеницима, радним свескама и другим наставним материјалима, већ да су они само смерница ка савладавању одређеног језикчког нивоа. На нашим часовима користимо различите наставне материјале у складу са темом часа, са вашим потребама и са свакодневним језичким комуникативним праксама које ћете сигурно срести када будете комуницирали на српском језику.
Додатно, на нашим часовима примењују се и препоруке Заједничког европског оквира, односно Савета Европе за све нивое учења језика као страног од А1 до Ц2 нивоа. Поред електронских наставних материјала, користимо и све могућности савремене технологије уз примену различитих аудио и видео материјала, додатних наставних материјала, као и посебно припремљених вежби за утврђивање граматичког знања и писане примене језика, али и за унапређивање комуникативне компетенције путем конверзацијских вежбања и когнитивног и визуелног памћења. Наставни материјали су бесплатни за сваког нашег полазника.
Професионални предавачи
Ваше поверење стичемо нашим искуством и професионалним радом. Наши предавачи су школовани професори са вишегодишњим искуством у настави и изворни говорници српског језика. Видећете да ваши наставници умеју да вас мотивишу. Са њима радићете у опуштеној астмосфери, на забаван и креативан начин, што је изузетно важно за постизање циљева у учењу језика.
Ваше мишљење је важно
Наши часови су прилагођени вашим потребама. Стога, охрабрујемо вас да се осећате сигурним на нашим часовима да питате, предложите или кажете шта год желите јер је ваше мишљење важно! Наши предавачи побирнуће се да увек одговоре вашим
Search