Српски језик


У оквиру наших часова и курсева користимо најсавременије методе прилагођене онлајн настави и Заједничком европском оквиру (линк ка оквиру), односно Савету Европе за све нивое учења језика као страног од А1 до Ц2 нивоа. Индивидуални часови су потпуно прилагођени ученику. Групни часови одвијају се у мањим групама где се сваком од вас посвећује максимална пажња и нуде могућност за интеракцију међу слушаоцима, као и консултације са предавачима у вези са свим питањима која имате. Курсеви за све нивое су такође организовани у малим групама и прилагођени полазницима, тако што је пажња превасходно усмерена на усвајање свих језичких вештина кроз обраду великог броја тематских области. Онлајн настава се одвија путем апликација Скајп, Гугл митс или Зум или путем интерног договора са предавачима.

Индивидуални онлајн часови


Деца
15
 • 45 мин.
 • обезбеђени наставни материјали
 • интерактивна настава
 • развијање комуникативне компетенције
 • овладавање српским стандардним језиком
 • Закажите час
Одрасли
25
 • 60 мин.
 • обезбеђени наставни материјали
 • интерактивна настава
 • развијање комуникативне компетенције 
 • овладавање српским стандардним језиком
 • Закажите час
Одрасли
35
 • 90 мин.
 • обезбеђени наставни материјали
 • интерактивна настава
 • развијање комуникативне компетенције 
 • овладавање српским стандардним језиком
 • Закажите час

Специјализовани онлајн часови за одрасле


Конверзација
30
Напомена: најмање А2 ниво знања језика
 • 60 мин.
 • теме и ниво прилагођени ученику
 • обезбеђени наставни материјали
 • развијање комуникативне компетенције 
 • овладавање српским стандардним језиком
 • Закажите час
Припремни час
40
Напомена: најмање А2 ниво знања језика
 • 60 мин.
 • израда плана у складу
  са учениковим потребама
 • усвајање различите терминологије
 • обезбеђени наставни материјали
 • Закажите час
Пословни српски
40
Напомена: најмање А2 ниво знања језика
 • 60 мин.
 • израда плана у складу
  са учениковим потребама
 • припрема за разговор за посао
 • пословна комуникација и писање
 • Закажите час

Групни онлајн часови


Деца
99
 • 10 часова, два пута недељно
 • 45 мин.
 • рад у малим групама (2–4 полазника)
 • обезбеђени наставни материјали
 • интерактивна настава
 • развијање комуникативне компетенције
 • овладавање српским стандардним језиком
 • Закажите час
Одрасли
199
 • 10 часова, два пута недељно
 • 90 мин.
 • рад у малим групама (2–4 полазника)
 • обезбеђени наставни материјали
 • интерактивна настава
 • развијање комуникативне компетенције
 • овладавање српским стандардним језиком
 • Закажите час
Српски уз кафу
249
Напомена: најмање А2 ниво знања језика
 • 10 часова, два пута недељно
 •  60 мин.
 • рад у малим групама (2–4 полазника)
 • теме и ниво прилагођени ученику
 • интерактивна настава
 • развијање комуникативне компетенције
 • овладавање српским стандардним језиком 
 • Закажите час

Онлајн курсеви

Сви курсеви организовани су у складу са Заједничким европским референтним оквиром за језике (CEFR)
Курсеви за децу
159
Цена важи за курсеве на свим нивоима (од А1 до Ц2)
 • 24 часа, два пута недељно
 • 45 мин.
 • рад у групама (4–8 полазника)
 • овладавање свим језичким компетенцијама
 • развијање комуникативне компетенције
 • овладавање српским стандардним језиком
 • уверење о завршеном језичком нивоу
 • Закажите термин
Курсеви за одрасле
429
Цена важи за курсеве на свим нивоима (од А1 до Ц2)
 • 24 часа, три пута недељно
 •  90 мин.
 • рад у групама (4–8 полазника)
 • овладавање свим језичким компетенцијама
 • развијање комуникативне компетенције
 • овладавање српским стандардним језиком
 • уверење о завршеном језичком нивоу
 • Закажите термин
Специјализовани курсеви
за одрасле

239
Напомена: најмање А2 ниво знања језика
 • 8 часова, два пута недељно
 •  90 мин.
 • рад у групама (4–8 полазника)
 • овладавање свим језичким компетенцијама
 • развијање комуникативне компетенције
 • усвајање различите терминологије
 • уверење о завршеном језичком нивоу
 • Закажите термин
Начини плаћања: 
Можете да плаћате на неколико начина: 
1) трансакција преко банкарског рачуна;
2) PayPal; 
3) Western Union.

Важно: Ако желите да слушате индивидуалне часове, морате да уплатите унапред најмање четири часа. После тога можете да наставите да уплаћате колико ви желите све док се осећате сигурним да постижете своје циљеве у учењу језика. 

Отказивање часова
Молимо вас да пратите и поштујете термине заказаних часова.
Уплаћена сума за групни час или час курса који пропустите се не враћа. 
Уколико не можете да присуствујете заказаном индивидуалном часу, молимо вас да нас о томе обавестите унапред најмање 24 сата. 
Уколико не откажете заказани индивидуални час најмање 24 сата унапред, уплаћена средства се не враћају.
Термини
Молимо вас да имате у виду да су термини за часове дати према централно европској временској зони (GMT+1, од 8.00 до 21.00). Информишите се детаљније о терминима овдеТермини
Search